Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

#AcMfromthecollection

English text follows
|«Επανάσταση 3ης Σεπτεμβρίου», Αγνώστου, Λάδι σε μουσαμά, 1847, Μουσείο της πόλης των Αθηνών|
Μέσα από τη μοναδική ελαιογραφία που έχει ποτέ φτιαχτεί βασισμένη στο χαρακτικό του Henry Martens (1790-1868), ανατρέχουμε στη Συνταγματική Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, ένα γεγονός το οποίο έχει παραμείνει βαθιά ριζωμένο στη λαϊκή συνείδηση. Η Συνταγματική Επανάσταση, έλαβε χώρα στην Αθήνα, έξω από τα βασιλικά ανάκτορα όπου το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου, με πρωτεργάτη τον έφιππο Δημήτριο Καλλέργη, είχε ως κύριο αίτημα την παραχώρηση Συντάγματος. Απώτερος σκοπός της κίνησης αυτής ήταν η εισαγωγή ενός νέου τρόπου διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους, περιορίζοντας τις εξουσίες του βασιλιά. Όπως προκύπτει και από το ζωγραφικό έργο, οι υποστηρικτές της Επανάστασης προέρχονταν από μεγάλο τμήμα του λαού, το κλήρο και τον στρατό.
H ελαιογραφία αλλά και το χαρακτικό έργο του Henry Martens εκτίθενται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών.
|“The 3 September 1843 Revolution”, Unknown, Oil on Canvas, 1847, Athens City Museum|
Through the only oil painting ever made based on Henry Marten's engraving, we look back to the 3 September 1843 Revolution, an event of great importance to the Greek people. The Revolution took place in Athens, outside the royal palaces, where the “3rd September movement”, led by Dimitrios Kallergis, asked for a Constitution. Τhe purpose of this move was to introduce a new way of governing the Greek state by limiting the king's powers. As we see from the painting, the supporters of the Revolution came from a large part of the people, the clergy and the army.
Both the original oil painting and Henry Marten's engraving can be found at the permanent #athenscitymuseum collection.


#AcMfromthecollection

#AcMfromthecollection
English text follows
Η ενδυμασία της Αμαλίας, καθιερώθηκε αρχικά ως επίσημη ενδυμασία της βασιλικής αυλής κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1830, στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε σε εθνική γυναικεία φορεσιά. Οι γυναίκες των αστικών κέντρων άρχισαν σιγά σιγά να φορούν παραλλαγές της ενδυμασίας, η οποία συνδύαζε την ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία με δυτικοευρωπαϊκά στοιχεία. Ρομαντικά στοιχεία, συνδυάζονταν με φολκλόρ μοτίβα, ακολουθώντας την τότε διαδεδομένη τεχνοτροπία Biedermeier.
Η ενδυμασία της Αμαλίας εκτίθεται στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών.
-------------------------------------------------------------------------
Queen Amalia's costume was originally established as a formal costume of the royal court in the late 1930s, but later became a national female Greek costume. The women of the urban class began to wear similar dresses, which combined the Greek traditional costume with Western elements. Romantic elements were combined with folklore motifs following the Biedermeier style.
Amalia's costume can be found at @athenscitymuseum collection.