Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

«Οι Διαλεκτικές Μορφές της Ελληνικής Γλώσσας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα».


Δευτέρα 22 Απριλίου, ώρα 19:00: 

Παρουσίαση του τόμου των Πρακτικών του 6ου Παγκοσμίου Γλωσσολογικού Συνεδρίου με τίτλο:

«Οι Διαλεκτικές Μορφές της Ελληνικής Γλώσσας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα». 

Τον τόμο των Πρακτικών θα παρουσιάσουν οι κ.κ. Παναγιώτης Κοντός (Ομ. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του ΟΔΕΓ, κ. Κωνσταντίνος Καρκανιάς.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ).


Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

«Tα τείχη της Αθήνας αφηγούνται την ιστορία της».


Δευτέρα 15 Απριλίου, ώρα 18:30:

Διάλεξη της Αρχαιολόγου κ. Όλγας Δακουρά-Βογιατζόγλου με θέμα:

«Tα τείχη της Αθήνας αφηγούνται την ιστορία της».

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ.).


Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Πολιτική και Κοινωνική Δράση του Ιωάννη Καποδίστρια την περίοδο διαμονής του στα Επτάνησα (1776-1808)


Παρασκευή 12 Απριλίου, ώρα 18:30

Διάλεξη του Ομ. Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Λεοντσίνη με θέμα: 

«Πολιτική και Κοινωνική Δράση του Ιωάννη Καποδίστρια την περίοδο διαμονής του στα Επτάνησα (1776-1808)»

Η διάλεξη αποτελεί μέρος της σειράς «Σκέψεις για τον Καποδίστρια» και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια.