Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

«Οι Διαλεκτικές Μορφές της Ελληνικής Γλώσσας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα».


Δευτέρα 22 Απριλίου, ώρα 19:00: 

Παρουσίαση του τόμου των Πρακτικών του 6ου Παγκοσμίου Γλωσσολογικού Συνεδρίου με τίτλο:

«Οι Διαλεκτικές Μορφές της Ελληνικής Γλώσσας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα». 

Τον τόμο των Πρακτικών θα παρουσιάσουν οι κ.κ. Παναγιώτης Κοντός (Ομ. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του ΟΔΕΓ, κ. Κωνσταντίνος Καρκανιάς.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου