Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Αρχαία λιμάνια της Μυτιλήνης

Δευτέρα 5 Μαΐου, ώρα 18.30:

Διάλεξη της Διευθύντριας του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία», Αρχαιολόγου κ. Αγλαΐας Αρχοντίδου-Αργύρη με θέμα:

«Αρχαία λιμάνια της Μυτιλήνης».

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ.) και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων (οδός Κέκροπος αρ. 10, 105 58 Πλάκα).


Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Το ναυάγιο της Φαλκονέρας-Ηράκλειο

Τετάρτη 30 Απριλίου, ώρα 19.00

Παρουσίαση του βιβλίου του Δικηγόρου κ. Γεωργίου Τρανταλίδη με τίτλο: 

«Το ναυάγιο της Φαλκονέρας-Ηράκλειο»

To βιβλίο θα παρουσιάσει η κ. Χρυσούλα Δημητρακάκη (ποιήτρια). 

Η κ. Εύα Χαλκιαδάκη (ποιήτρια) θα απαγγείλει ποίημα της για τη «Φαλκονέρα». 

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου Ευταξία» (οδός Ι. Παπαρρηγοπούλου αρ. 5-7, 105 61 Αθήνα).

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Ζητήματα αντοχής και κατασκευής του Τριγώνου της Δάφνης

Δευτέρα 28 Απριλίου, ώρα 18.30

Διάλεξη του αρχαιομουσικολόγου κ. Χρήστου Τερζή με θέμα: 

«Ζητήματα αντοχής και κατασκευής του Τριγώνου της Δάφνης»

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ.) και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων (οδός Κέκροπος αρ. 10, 105 58 Πλάκα).


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Αρχαιολογικά ευρήματα τεχνολογικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Χαλκίδας

Δευτέρα 7 Απριλίου, ώρα 18.30:

Διάλεξη της αρχαιολόγου κ. Αμαλίας Καραπασχαλίδου με θέμα:

«Αρχαιολογικά ευρήματα τεχνολογικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Χαλκίδας».

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ.) και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων (οδός Κέκροπος αρ. 10, 105 58 Πλάκα).