Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Τ Ρ Ι Σ Α Γ Ι Ο Ν


Τό Δ.Σ. τοῦ «Μουσείου τς Πόλεως τν Αθηνν - δρύματος Βούρου Εταξία», ἐπί τῇ ἑκατονταετηρίδι ἀπό τῆς Ἀπελευθερώσεως τῶν Νήσων τοῦ Αἰγαίου ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τῶν ἀειμνήστων Ναυάρχου Σοφοκλέους Ι. Δούσμανη, κυβερνήτου τοῦ θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ», καί τῆς συζύγου Του Μαρίας, τό γένος Κωνσταντίνου Στ. Βούρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου