Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Μεσαιωνικά λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής: Βόρειο Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία Θάλασσα

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014, ώρα 19.00:

Εγκαίνια έκθεσης με θέμα:

«Μεσαιωνικά λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής: Βόρειο Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία Θάλασσα».

Η εκδήλωση οργανώνεται στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών (οδός Ι. Παπαρρηγοπούλου αρ. 5-7, 105 61 Αθήνα) στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας χωρών Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2014.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου