Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Τ Ρ Ι Σ Α Γ Ι Ο ΝΤό Δ.Σ. τοῦ «Μουσείου τῆς Πόλεως τῶν Αθηνῶν - Ἱδρύματος Βούρου Εὐταξία», ἐπί τῇ συμπληρώσει 16 ετών από του θανάτου του αειμνήστου ιδρυτού του Λάμπρου Ι. Ευταξία ἐτέλεσε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου Του, την 3ην Δεκεμβρίου τ.ε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου