Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ τοῦ Μεγάλου Ἐθνικοῦ Εὐεργέτου ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. ΕΥΤΑΞΙΑΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Ἐπί τῆ συμπληρώσει εἴκοσιν ἐτῶν ἀπό τῆς έκδημίας τοῦ ἀοιδίμου
Μεγάλου Ἐθνικοῦ Εὐεργέτου

ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. ΕΥΤΑΞΙΑ

θά τελεσθῆ Μνημόσυνον εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀθηνῶν τήν
Κυριακήν, 4 Δεκεμβρίου 2016, μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν (10:30).

Τό Δ.Σ. τοῦ Μουσείου τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν
Ἱδρύματος Βούρου – Εὐταξία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου